Google kalendár
Outlook kalendár a iné
QR Code
TIP: Na zariadení s Androidom naskenujte QR kód appkou QR Droid.
Kultúrne podujatia na Slovensku
detail-image

Cesta k sebe (8 stretnutí)

Začiatok:UTOROK 13 Mar 2018 o 17:00
Miesto:Škola slobodného učenia: Ateliér Les (kompletný program)
Viac info:Web podujatia
Zdielať:
Popis a náplň stretnutí CESTA K SEBE:

Výtvarný a rozvojový kurz pre rodičov a deti od 6 rokov.
Tieto stretnutia sú určené rodičom a ich deťom a sú sučasťou vývarných a rozvojových stretnutí pre dvojice CESTA K SEBE (rodič – dieťa, partneri, a iné...) Základným nástrojom pre stretnutia bude jazyk výtvarnej tvorby, ktorý sám o sebe krok po kroku otvára bránu ku spontánnemu a autentickému vyjadreniu.

Tvorivý proces bude sprevádzaný tým spôsobom, aby bolo možné tento autentický jazyk prebudiť. Podporné budú techniky pre uvoľnenie tela a mysle, spojenie vlastným prežívaním.

Keď bude proces tvorby ukončený, budeme mať možnosť znovu nahliadnuť na to, čo sme vytvorili a spoznávať tak špecifický jazyk, ktorým sa naše autentické ja vyjadruje. Tým, že pôjde o prácu vo dvojici – rodič dieťa – bude možnosť v tomto čistom a nenásilnom procese umeleckej tvorby zachytiť aj niečo čo vytvára mágiu spoločného vzťahu, nad rámec osobného vyjadrenia.

Zámerom stretnutia je okrem možnosti umeleckého vyjadrenia, ktoré samo v sebe, či už pri tvorbe, alebo v procese nahliadania na jeho špecifický jazyk, nájsť aj iné spôsoby vyjadrenia ako sme v bežnom živote zvyknutí. Tým nás kultivuje, zachytáva krehkú mozaiku toho, čo vytvára vzťah, čo ho živí, čo mu dáva priestor, kde a či je hranica medzi "ja" rodiča a "ja" dieťaťa a ako sa to spolu učíme a môže nám to pomáhať každému zvlášť a zároveň spoločne rásť. A toto všetko spoznávať z miesta otvorenosti a lásky.

Pri takomto druhu práce je veľmi individuálne, čo komu stretnutia prinesú – od relaxu pri spoločnom trávení času so svojim dieťaťom, pri vytváraní výtvarného diela, cez radosť a prehlbovanie spojenia ktoré vzniká často v tichu pri spoločnej práci, cez rozšírenie poznania cez zážitok spoločnej práce v skupine, až po možné otvorenie citlivých tém, ktoré môže umelecký prejav otvoriť a priniesť a umožní nám tak buď odžiť si niečo čo sme si niesli, zároveň spoznať prostriedky pre podporu alebo liečenie.

Pracovať budeme s materiálom ako akvarel, akryl, tuše, pastel (suchý, olejový, akvarelový), uhlík, ceruzka a tieto techniky budeme tiež kombinovať a vrstviť. Budeme tiež pracovať s hlinou.
Pôjde o prácu v malej skupine (max 7 párov rodič – dieťa).

Stretnutiami sprevádza Mária Kubasáková – vyštudovaná výtvarníčka a architektka, venuje sa voľnej maľbe, grafike a písaniu poézie. Vytvorila a vedie kurzy pre dospelých Obrazy duše a Kam ma ruka vedie, kde prepája výtvarnú tvorbu s podpornými terapeutickými prvkami. Vedie výtvarné kurzy pre deti a dospelých a výtvarné tábory pre deti ČARODIELŇA, pracuje s deťmi v lesnej škôlke a predškole Atelier LES. Ukončila štvorročné vzdelávanie s terapeutickým zameraním na Škole empatie v Bratislave (PACE). Robí osobné poradenstvo, kde okrem empatického poradenského rozhovoru pracuje s cítením v tele a vonkajším vyjadrením formou autentického prejavu aktivujúcich okrem porozumenia vnútorných procesov tiež proces liečenia. Je spoluzakladateľkou skupiny LaLoba.

Počet stretnutí: 8, každý druhý utorok, presné dátumy ešte doplníme
Cena s podporou Ateliéru Les pre členov:
160 Eur/dvojica
pre nečlenov: 200 Eur/dvojica
Prihlasovanie iba mejlom na: alica@atelierles.sk do konca februára.
V skupine sú posledné voľné miesta pre 2 dvojice.
Ďakujeme!