Google kalendár
Outlook kalendár a iné
QR Code
TIP: Na zariadení s Androidom naskenujte QR kód appkou QR Droid.
Kultúrne podujatia na Slovensku
detail-image

Latino tance pre deti / Latin dances for children / Latino Tänze

Začiatok:UTOROK 13 Feb 2018 o 16:30
Miesto:LOTUS rozvojové a vzdelávacie centrum (kompletný program)
Viac info:Web podujatia
Zdielať:
Deti sa učia základné kroky a ľahké choreografie, cez tanec spoznávajú iné kultúry a učia sa cudzie jazyky.

Children learn basic steps and simple choreography, they also get to know other cultures and learn foreign languages through the dance.

Die Kinder lernen Grundschritte und einfache Choreographien. Außerdem lernen sie durch den Tanz andere Kulturen kennen und werden vertraut mit fremden Sprachen.

Deti od 5 do 7 a od 8 do 12 rokov / children from 5 to 7 and from 8 to 12 years / Kinder im Alter von 5 bis 7 und von 8 bis 12 Jahren

Cena/Price/Preis: 60,- Eur/10 lekcií / 10 lessons / 10 Lektionen