Google kalendár
Outlook kalendár a iné
QR Code
TIP: Na zariadení s Androidom naskenujte QR kód appkou QR Droid.
Kultúrne podujatia na Slovensku
detail-image

JOP - Testovanie jazykových kompetencií

Začiatok:UTOROK 13 Feb 2018 o 08:00
Miesto:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (kompletný program)
Viac info:Web podujatia
Zdielať:
Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

JOP CĎV UK je jedinečné špecializované pracovisko verejnoprávnej univerzity na Slovensku, ktoré zabezpečuje výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a odborných predmetov a organizuje certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa realizuje na piatich jazykových úrovniach A2, B1, B2, C1 a C2.

Skúška je určená všetkým cudzincom, ktorí si chcú alebo potrebujú overiť stupeň svojej komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku.

Termíny:
20. - 21. 06. 2017
17. - 18. 10. 2017
13. - 14. 02. 2018
19. - 20. 06. 2018

Cena: 100 €